Zgłoszenia do Kuratorium Oświaty

Zgłoszenia obozów narciarsko –  snowboardowych  w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zostały zatwierdzone 🙂

I tydzień – sygnatura  – DOL/216/20140122

II tydzień – sygnatura – DOL/217/20140122